Nazorg


TroostTroost,

ik verlang naar je

als ik verlies ervaar,

als mijn dromen sterven,

als ik rouw om het afscheid,

ik heb je nodig

als mijn wereld aan scherven ligt

als de veiligheid is verbroken

als de liefde haar schaduw werpt.

 

Nazorg

In de tweede week na de uitvaart bel ik de familie altijd op om te vragen hoe het gaat. Soms is er behoefte aan een luisterend oor. Het kan gaan om vragen op praktisch vlak, maar ook om meer emotionele zaken. 
Ook vraag ik of ik nog iets voor jou of jullie kan doen. Misschien wil je nog dankkaartjes maken, of heb je behoefte aan een nagesprek. Misschien zijn er vragen over het graf of over de grafsteen. Ik kan suggesties doen voor mogelijkheden die er zijn met de as van je dierbare. Ik kan doorverwijzen naar lieve professionele hulpverleners op administratief gebied of dat van rouwverwerking.
Dit hoort allemaal nog bij mijn uitvaartbegeleiding.

Troost,
ik zoek je
in herinneringen,
in gebaren die liefde weerkaatsen,
in mijn zelf
dat kwetsbaar en breekbaar woorden spreekt.

Ach troost,
laat me je vinden
bij mensen die me beminnen.

          Claire vanden Abeele

Natalie Bosscher Uitvaart

C van Pallandthof 45
1628 ZG Hoorn

info@nataliebosscheruitvaart.nl
06-45 24 44 51 (24/7)

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij

Toon Hermans