De afscheidsviering

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan.

Vasalis

Locaties

De afscheidsviering zelf is vaak een afspiegeling van iemands leven. Iedereen zal dit anders willen beleven: in besloten kring, uitbundig, kerkelijk, in een restaurant, op een landgoed, in een aula van een begraafplaats of crematorium, of gewoon thuis of in de tuin. Als uitvaartbegeleidster heb ik al op heel veel soorten locaties uitvaarten mogen begeleiden.

Beeld en geluid
Er is veel mogelijk bij de afscheidsviering of condoleance. Naast het spelen van muziek kunnen er via een beamer ook foto’s of filmbeelden worden getoond. Zo kunnen herinneringen worden opgehaald en met elkaar worden gedeeld.

Rituelen
Samen kunnen we zoeken naar eigen, toepasselijke rituelen om het afscheid vorm te geven en te bekrachtigen. Dit alles draagt bij tot een betere rouwverwerking.
Kijk voor suggesties bij
Rituelen.

Spreken
Spreken voor een groep mensen is voor de meeste mensen heel spannend. Dat was het lange tijd voor mij ook. Mijn ervaring met uitvaarten is dat mensen toch de kracht vinden om iets over hun dierbare te zeggen, ook al hadden ze dat van zichzelf misschien nooit verwacht.

Op deze bijzondere momenten kun je je gedragen voelen door de liefdevolle aandacht van andere nabestaanden. En misschien is er ook wel ‘hulp van boven’…

“Wij hebben in drie jaar tijd acht begrafenissen gehad, maar hadden nog niet eerder meegemaakt hoeveel tijd hier voor ons genomen werd. Natalie laat alles zo vloeiend verlopen, alsof het allemaal vanzelf gaat. En met de nodige humor – daar houden wij ook van.”   


Jan Verbeek

In alle rust

De hele periode na het overlijden, inclusief de afscheidsviering, kan zo mooi zijn dat ik vaak uitspraken hoor in de trant van: “Ik heb zo’n blij gevoel, naast het verdriet. Het gemis is er, maar ik voel ook zoveel warmte en liefde.”

In de dagen na het overlijden hoeven geen overhaaste beslissingen genomen worden en kan er eerst in alle rust afscheid genomen worden. Door het dagelijkse contact met elkaar kan de afscheidsviering stap voor stap elke dag meer en meer vorm krijgen.

Natalie Bosscher Uitvaart

C van Pallandthof 45
1628 ZG Hoorn

info@nataliebosscheruitvaart.nl
06-45 24 44 51 (24/7)

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij

Toon Hermans